Bizden Haber Alın

Ankara: 0312 236 65 65

Ufuk Üniversitesi

SAS Kişisel Gelişim ve Danışmanlık Merkezi olarak hizmet sınırlarımızı sadece uygulama alanı içinde tutmayıp; Hastaneler ve Üniversiteler ile birlikte yürütülen araştırma ve projeler eşliğinde genişletmek amacındayız. Bu kapsamda Hacettepe Üniversitesi ve Ufuk Üniversitesi Dr.Rıdvan Ege Hastanesi ile proje bazlı çalışarak SAS Nöro-İşitsel Beyin Aktivasyon Programları'nı akademik alana da taşımayı amaçlıyoruz.

Çalışmalarımızın ilki Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Kocatürk ve ekibinden Doç. Dr. Kaan Beriat ve Odyolog Figen Bağcı'nın katılımıyla gerçekleşmiştir. Bu çalışmada yer alan örneklem, hastaneye başvuran hastalar arasından rastgele seçilmiştir. Çalışmaya 10 örneklem ile başlanmış fakat yaş aralıkları ve ulaşım problemi nedeniyle etkin ve kesintisiz olarak programlar sadece 3 örneklem üzerinde uygulanmıştır. Genel dağılım ve örneklem bilgisi şu şekildedir;

Yaş ve Cinsiyet Dağılımı: Yaş ortalaması 50 olan iki erkek ve bir kadın.

Genel Şikayet: Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı uzmanlarınca uygulanan testlerin sonucuna göre her üç hastada da hafif düzeyde işitme kaybı ve ileri düzeyde de kelime ayrımcılık problemi olduğu tespit edildi.

Uygulanan Program: Hastalardan birine on dört saat diğerlerine de on sekiz saat SAS Noro-İşitsel Beyin Aktivasyon Programı uygulanmıştır.

Method: Hastalar her gün kendi imkanları ile hastaneye ulaşarak bir saat dinleme seansına katılmıştır. Dinleme seansı boyunca herhangi başka bir yönerge ya da uygulama yapılmamış kitap,dergi ya da gazete gibi yayınları okumalarına izin verilmiştir.

Amaç: Hastaların kelime ayrımcılık düzeylerinde olumlu bir gelişme elde etmek olarak belirlenmiştir.

Değerlendirme: Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı tarafından uygulanan ön-test ve son-testler ile değerlendirilmiştir.

Sonuç: Ön-test ve Son-test sonuçlarına göre durum Tablo 1'de verilmiştir.

Örneklem Ön-test Son-test
Hasta 1: Mehmet C. Sağ Kulak%88
Sol Kulak %90
Sağ Kulak %90
Sol Kulak %90
Hasta 2: Hatice G. Sağ Kulak %88
Sol Kulak %94
Sağ Kulak %94
Sol Kulak %100
Hasta 3: Mahmut O. Sağ Kulak %72
Sol Kulak %68
Sağ Kulak %94
Sol Kulak %100

Not: Sonuçlar Odyolog Figen Bağcı tarafından hastane ortamında uygulanan işitme ve kelime ayrımcılık testlerinin sonuçlarından alınmıştır.

SAS merkezi olarak uygulama ve değerlendirme süreçlerimizde güncel olan her türlü bilgi kaynağına ulaşmak ve katkı sağlamak için akademik çalışmalara vereceğimiz desteklerle de çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.  Bu doğrultuda önce çalışanlarımıza sonra da çözüm ortaklarımız olan ebeveynler ile alanın uzmanlarına birlikte hareket edildiğinde en etkili ve kalıcı çözümün elde edildiğini göstermek gayretindeyiz.