Bizden Haber Alın

0312 236 65 65

info-tr@sascentre.com

Hacettepe Üniversitesi

Çalışmalarımızın ikincisi ise Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü ile halen devam etmektedir. Bu çalışmada Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hülya Kayıhan, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gonca Bumin ve Uzm. Fizyoterapist Sinem Salar eşliğinde iki ayrı örneklem grubu üzerinde yürütülen çalışma, ergoterapi bölümüne başvuran aileler arasından rastgele seçilen toplam yirmi iki otizmli çocuk ve genç ile yapılmaktadır. Örneklemin yaş aralığı 4-15 arasında değişmektedir. 


Örneklem kendi içinde yaş aralıkları, konuşma becerileri ve otizm seviyelerine göre iki gruba ayrılarak, bir gruba sadece Duyu Bütünleme Eğitimi uygulanırken diğer gruba da Duyu Bütünleme Eğitimi eşliğinde SAS Nöro-İşitsel Beyin Aktivasyon Programları uygulanmaktadır. 
 

Çalışma ile ulaşılması hedeflenen sonuç Duyu Bütünleme Eğitimi eşliğinde SAS Nöro-İşitsel Beyin Aktivasyon Programı uygulanan grubun diğer gruba göre kaygı seviyelerinde önemli bir düşüş yaşamalarına bağlı olarak işitsel, dokunsal ve diğer duyusal hassasiyetlerinde azalma ve stereotipik (basmakalıp) hareketlerinde düşüş olarak belirlenmiştir. Uygulama süresi, haftada 5 gün (günde 1 saat) toplamda ise 20 gün (20 saat) olarak belirlenmiştir. Değerlendirme sürecinde aileler ile yapılacak olan görüşme notları ve uygulama süreci boyunca akademisyenler tarafından eğitim öncesi ve sonrası değerlendirmeler yapılacaktır.

 
SAS merkezi olarak uygulama ve değerlendirme süreçlerimizde güncel olan her türlü bilgi kaynağına ulaşmak ve katkı sağlamak için akademik çalışmalara vereceğimiz desteklerle de çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.  Bu doğrultuda önce çalışanlarımıza sonra da çözüm ortaklarımız olan ebeveynler ile alanın uzmanlarına birlikte hareket edildiğinde en etkili ve kalıcı çözümün elde edildiğini göstermek gayretindeyiz.