Bizden Haber Alın

Arayın

0312 236 65 65

0312 236 65 69

Disleksi

Çocuğunuz;

 

 • yavaş ya da yanlış mı okuyor ?
 • okurken kelime ya da hece mi atlıyor ?
 • sayıları ya da harfleri ters mi algılıyor ?
 • el yazısı kötü mü ?

 

Disleksi, dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren genel anlamda nöroloji temelli yapısal bir bozukluktur.

Disleksi 3 ayrı alt gruba ayrılmaktadır.

P (Perceptual / Algısal) Tip: Bu disleksi türü sağ yarıküre fonksiyonlarına bağlı görsel – işitsel algı kusurları olan ve okuma güçlüğü çeken çocukları kapsar.
 
Okuma sürecinde, sağdan – sol yarıküreye geçiş yapılması beklenirken, bu tür disleksili çocuklar okuma süreci için sağ yarıküreyi kullanmaya devam ederler.
 
 • Sol yarıküreye geçişleri hala gerçekleşmemiştir.
 • Yavaş okurlar ama az hata yaparlar.
 • Çoğunlukla, sol kulak basınlığı vardır.
 • Bu tip disleksili çocukları, “heceleyen” olarak adlandırabiliriz.

 

L (Language / Dilsel) Tip: Sol yarıküre fonksiyonlarına bağlı okuma güçlüğü olan çocuklar bu grupta değerlendirilmektedir.
 
Okuma sürecinde, sağdan –sol yarıküreye geçiş yapılması beklenirken, bu tür disleksili çocuklar okuma sürecine sol yarıküreden başlarlar.
 
 • Sol yarıkürede bulunan sesler ile sağ yarıkürede bulunan harfleri eşleyemezler. Çünkü sağ yarıküreyi okuma sürecinde kullanmazlar.
 • Hızlı ya da normal okurlar fakat çok fazla hata yaparlar.
 • Çoğunluklar, sağ kulak baskınlığı vardır.
 • Bu tip disleksili çocukları, “tahmin eden” olarak adlandırabiliriz.

 

A (Auditory / İşitsel) Tip: Kısa, patlayıcı sesleri işlemlemede ve konuşmayı parçalara ayırmada güçlük çekerler.
 
 • İşitsel işlemleme süreçleri çok yavaştır ve tekrara ihtiyaç duyarlar.
 • Okuma – yazma sırasında sık sık hata yaparlar.
 • Artikülasyon problemleri yaşayabilirler.
 • “Dikkat” ve “Konsantrasyon” problemleri olabilir.
 • Bu tip disleksili çocukları, “tekrar eden” olarak adlandırabiliriz.

 

Disleksili çocukların % 60’ı ‘P’ ya da ‘L’ tipi grupta değerlendirilir ama yaklaşık %80’ninin aynı zamanda ‘A’ tipi disleksisi de olduğu görülmektedir.
 
Programlarımız disleksi ile başa çıkmak için araç ya da yöntem öğretmez disleksinin beyinde yarattığı farklı algılamayı azaltır.
 
SAS Dinleme Programları;
 
 • Nöro-bilimsel yaklaşımı benimser.
 • Herhangi bir yan etkisi yoktur.
 • Birey için özel olarak hazırlanmış çeşitli müzik, ses ve konuşma programlarının kulaklıklar aracılığıyla dinlenmesi şeklindedir.
 • Bireyin seslerin fonemik sınırlarını daha net işitebilmesi için yavaşlatılmış sesler dinletilir. Daha sonra, sesler yavaş yavaş hızlandırılır.
 • Beyinde dil ve konuşma merkezleri uyarılır.
 • Dinleme programına ek olarak bireysel fonolojik farkındalık eğitimi uygulanır.
 • Programlar günlük 1 ila 2 saatlik seanslar halinde 3 ya da 4 hafta boyunca devam eder. Gözlem ve izleme süreci ile birlikte program aşaması 2 ayda tamamlanır.

 

Disleksili danışanlarımıza ait programlar sonrası istatistiki değerleri görmek için lütfen tıklayınız.

'' Ebeveynler için Disleksi Rehberi '' isimli e kitap. İndirmek için lütfen tıklayınız.